Stichting NOB

Pipita is op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur, NTC genoemd, aangesloten bij de stichting NOB. De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland bevordert en begeleidt het Nederlands onderwijs in het buitenland en behartigt de belangen van scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. Voor deze aansluiting is een stichting opgericht, namelijk de stichting NTC Pipita basisschool. De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie leden. De directie van Pipita heeft minimaal drie keer per jaar overleg met het bestuur ten aanzien van het beleid van de school en de subsidie die de school van het NOB ontvangt. Voor meer informatie bezoekt u de website van de Stichting NOB.