Groep 1/2

Welkom in groep 1/2

De eerste twee jaar van het leren op de basisschool bestaat voornamelijk uit ontdekken en ervaren. Hoe ga je met elkaar om en met de materialen in de groep. We streven ernaar om ieder kind zich breed te laten ontwikkelen: we leren onder andere de kleuren, tellen, klanken, letters, cijfers maar ook motorische vaardigheden zoals knippen, de juiste potloodgreep en het gooien en vangen van een bal. Omdat jonge kinderen het best leren vanuit ervaringen opdoen binnen hun eigen beleveniswereld werken wij met wereld oriënterende thema’s. Denk hierbij aan dieren, gezondheid, tijd, weer, water maar ook de bekende feesten zoals Sint, Kerst en Carnaval. Eén keer per jaar werken we ook vanuit een gezamenlijk thema met alle kinderen van Pipita. De kinderen in groep 1 leren voornamelijk spelenderwijs. In groep twee gaan we gedurende het jaar steeds taakgerichter werken ter voorbereiding op de overgang naar groep drie.

Wanneer er incidenten zijn tijdens het werk of spel proberen we dit de kinderen, onder onze begeleiding waar nodigzelf te laten oplossen. Op deze manier geven wij ze handvatten voor het samen spelen, ook buiten school. Kinderen leren hoe ze voor zichzelf opkomen, grenzen aangeven en respecteren en dat fouten maken niet erg is.

Ondanks dat ieder kind met hetzelfde thema bezig is, worden zij ook individueel begeleid, zodat ieder kind op eigen niveau kunt werken en ontwikkelen. Tijdens het spelen/leren/werken wij met het kiesbord. Dit bord bevat verschillende opdrachten en hoeken waaruit gekozen kan worden. Denk aan het maken van een puzzel, het spelen met klei, het vrij tekenen of het rijgen van een ketting. Maar ook de bouw- of speelhoek, het bouwen met verschillende constructiematerialen, het vrij werken met ontwikkelingsmaterialen of het ontdekken in de waterbak kunnen gekozen worden via het kiesbord. De kinderen leren dat zij eerst een werkje afmaken, door de leerkracht laten controleren en daarna opruimen alvorens ze iets anders mogen kiezen. Hiermee zijn zij verantwoordelijk voor het eigen gekozen werkje. Doordat de kinderen leren zelfstandig te werken en omgaan met uitgestelde aandacht heeft de juf tijd om individuele kinderen of kleine groepjes te begeleiden daar waar nodig is. Zowel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het aanleren van een vaardigheid als kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken.

Tijdens het spelen/leren/werken wordt, naast de werkjes van het kiesbord ook regelmatig geknutseld vanuit een thema. Dit thema wordt uitgewerkt gedurende circa zes weken en komt gedurende de hele dag terug in de kringgesprekken, instructies, opdrachten, spelletjes, liedjes, verhalen en soms een aansluitend uitstapje.

Ook gymmen wij twee keer per week (dinsdag en vrijdag). Kring- en tikspellen worden afgewisseld met het oefenen met divers gymmateriaal.

De deur staat altijd open voor vragen!

Vergeten jullie niet www.pipita.yurls.net