Groep 3/4

Dag allemaal, Welkom in groep 3 /4! In onze klas…. Werken we samen, luisteren we naar elkaar, spelen we samen, maken we foutjes, zeggen we sorry, vergeven we elkaar, hebben we plezier en is ieder kind uniek. We zijn dit jaar met z'n 14en. (15 als we onze juf meetellen) In groep 3 leren we lezen met Zoem de bij van Veilig Leren Lezen. De leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering zijn geïntegreerd in deze methode. Bij elk nieuw hoofdstuk leest onze juf het ankerverhaal voor, dit boek heeft hele mooie platen. Tijdens de rekenlessen leren we hoe je bijvoorbeeld een zak met dropjes makkelijk en slim kunt tellen. Later kunnen we hier ook echte sommetjes mee gaan maken! Tot aan de tussenvakantie mag groep 3 op het eind van de dag nog even met groep 1/2 buitenspelen of iets 'kiezen', want van al dat zitten, opletten en leren, word je wel heel moe. In groep 4 leren we uit de methode Taal Actief voor spelling, taal en woordenschat. We hebben het over lastige woorden. We doen opdrachten en spelletjes om deze lastige woorden te onthouden en bij sommige woorden moet je een manier leren om deze goed te schrijven: een spellingsafspraak. Tijdens de rekenlessen leren we hoe we sommen tot 100 moeten berekenen en natuurlijk de tafels. Na goed oefenen kunnen we hierbij ook een tafeldiploma behalen! In groep 4 krijgen we ook voor het eerst écht les voor Papiaments van juf Maruja. We werken apart maar ook veel samen. We kunnen namelijk heel veel leren van en met elkaar. Spelletjes, wereldorïentatie, muziek, gym, kanjertraining en handvaardigheid doen we samen. Bij wereldorïentatie leren we hoe je afval moet scheiden, welke soorten feesten er gevierd worden en wat drijven en zinken is. Bent u nieuwsgierig naar onze klas? Kom gerust kijken, u bent altijd welkom! En kijk ook eens op: www.pipita.yurls.net.