Groep 5/6

Groep 5/6.

Schooljaar 2018/2019 is gestart. De groep bestaat uit 15 enthousiaste leerlingen, waarvan 6 leerlingen in groep 5 en 9 leerlingen in groep 6 zitten. 

De leerlingen krijgen op hun eigen niveau instructie. Samen met de juf wordt er voor iedere leerling naar de juiste uitleg gezocht. Beide groepen krijgen dit jaar wereldorientatie op groep 6 niveau. Volgend jaar zal dat weer omgedraaid zijn.

Na twee weken zijn de leerlingen en de juf al erg aan elkaar gewend. De dagen worden effectief gebruikt om de doelen te behalen. Iedere leerling heeft andere leerdoelen waaraan hj/zij meer aan moet/wil werken. De juf van groep 5/6 wil de leerlingen zo veel mogelijk de kans geven om de leerlingen deze doelen te laten behalen door middel van extra instructie te geven op het onderdeel waar zij in moeten/willen groeien. De juf leert de leerling de baas te zijn over hoe hij/zij wilt groeien en hoe hij/zij dat doet. 

Naast de lessen in de klas krijgen ze een keer per week een uur Papiaments les van de Papiaments lerares. Op woensdag hebben de leerlingen aan het eind van de dag 'samen spelen'  en op donderdag gym.  De agenda wordt gebruikt voor belangrijke zaken, zoals toetsen, afspraken, vragen voor ouders en/of excursies. Ook bij de deur zal de belangrijkste informatie hangen. Vergeet niet dat wij houden van gezond eten. Zelfs wanneer wij onze verjaardig vieren houden wij het feestelijk gezond.  Voor vragen of een gezellig gesprek staat de deur altijd open.  Juf Sally