Informatie over Pipita

Pipita is een school met :
  • kleine klassen;
  • individuele en persoonlijke aandacht;
  • Papiaments vanaf groep 4;
  • Spaans en Engels vanaf groep 7;
  • aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Sociale vaardigheid aanpak);
  • onder andere coöperatieve leerstrategieën.
Uitgangspunten: Een uitgangspunt van de school is de heterogene samenstelling van de groepen. Dit houdt in dat er twee leerjaren bij elkaar in een groep zitten. We hebben een groep  1/2, 3/4 , 5/6 en 7/8. Ieder leerjaar volgt zijn eigen leerweg, maar binnen de heterogene samenstelling is een grote mate van differentiatie mogelijk en leren kinderen zelfstandig te werken. Immers als de kinderen van het ene leerjaar instructie krijgen of de leerkracht is bezig met een ander kind of groepje, zijn de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Binnen onze visie is niet alleen het leren belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hoe gaan we met elkaar om, acceptatie van elkaars verschillen, elkaar helpen en zorg dragen voor elkaar zijn tevens belangrijke aspecten binnen onze school. Ons onderwijs: Groep 1/2 In deze groep wordt in hoeken gewerkt en gespeeld. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel- leer- en ontwikkelingsmaterialen. De ontwikkeling van het kind wordt als het ware uitgelokt. Aan de hand van thema’s en activiteiten komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind. We werken met de methode “Kleuterplein” Groep 3 t/m 8 Wij werken met methodes waarbij naast kennis, vaardigheden en inzicht, onze uitgangspunten een belangrijke rol spelen. Hieronder kunt u lezen welke methodes wij voor de basisvaardigheden gebruiken. In groep 3 leren de kinderen lezen met de Kim-versie (2014) van Veilig leren lezen. Naast het technisch lezen besteden we ook aandacht aan het begrijpen van de tekst. Voor het begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode “Tekst verwerken”. Voor groep 4 t/m 8 is er de taalmethode “Taalactief 4”. Kwaliteit en resultaat zijn de sleutelwoorden voor deze methode. Tientallen basisscholen en taalexperts werkten aan deze nieuwe editie mee.De leerlijnen taal en spelling zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Hans Verhagen, Jan Paul Schutten en Francine Oomen.In de methode wordt er ook aandacht besteed aan spreken en luisteren. In groep 3 t/m 8 gebruiken we voor het rekenonderwijs de methode Rekenrijk. De methode heeft een eenduidige rekenstrategie, meer aandacht voor meten, tijd en geld. Er is een leerlijn voor zwakke rekenaars en de methode heeft verrijkingstof voor de betere rekenaar. Tevens is er aandacht voor automatisering en inoefening als basisvaardigheden. Voor het methodisch schrijven is er de methode Pennenstreken die voor groep 3 bij VLL”aansluit. Voor de wereldoriënterende vakken werken wij vanaf groep 3 met de methode “Brandaan, Naut en Meander”. Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen wij u naar onze schoolgids. Schooltijden Om 7.15 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen en ouders naar binnen. Om 7.30 begint de school en om 12.30 gaat de school uit. Wij houden twee kleine pauzes, zodat de kinderen de mogelijkheid hebben om even “benzine” te tanken. Inschrijven: Wilt u uw kind inschrijven op Pipita? Klik hier voor meer informatie over het inschrijvingsproces. Contact/Adresgegevens: Klik hier voor contactgegevens en een Google Maps kaart.